Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ο ΛΟΓΟΣ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Ανάλυση σε μια φράση της Καινής Διαθήκης)

 

Υπάρχει
μες στην Καινή Διαθήκη μια φράση που νομίζεις με μια πρώτη ματιά πως σε
«προπαγανδίζει» να δεχθείς τα Χριστιανικά πιστεύω. Όμως δεν είναι αυτό.

 

Η
φράση την οποία θα αναλύσω είναι η παρακάτω:

 

« Λόγος τοῦ Cτaυροῦ τοῖς μέν áπολλυμένοις μωρία cτί, τοῖς δε cωζομένοις μῖν δύναμις τοῦ Θεοῦ ἐcτί»

 

(Α’
Κορ. α’ , 18)

 

Ποιό
είναι το εσωτερικό νόημα της φράσης;;; Για να φτάσουμε εκεί πρέπει αναλύσουμε
δυο βασικά «κλειδιά της πρότασης».

Το
ένα κλειδί είναι η λέξη «Λόγος», που έχει μια βαθύτατη σημασία σε όλο το
Χριστιανισμό, όπως «Ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Κυρίου, ο Λόγος του Χριστού,
«εν αρχή ήν ο Λόγος κλπ..»

 

Το
λήμμα βγαίνει από το αρχαίο Ελληνικό «Λέξω» δηλ «λέω». Όμως το «Λέξω» αν αναγραμματιστεί
γίνεται… «Έλξω». Έτσι ο «Λόγος» παράγεται από την  «Έλξη για Αγάπη». Προσοχή όμως!!! Όχι τη
σαρκική αγάπη η τη συκγνησιακή Αγάπη αλλά την Θεία και Άρρητη Αγάπη

 

Το
δεύτερο κλειδί είναι το λήμμα
Cτaυρός ή Σταυρός. Ο Σταυρός, όπως έχω πει και σε
προηγούμενη καταχώρησή μου, παράγεται κατά μία ερμηνεία από τις λέξεις Στ’(δηλ.
«6») και αύρα. Το 6ο σώμα της αύρας είναι το λεπτοφυές σώμα της
Ψυχής.  Κατά μια όμως δεύτερη ερμηνεία
είναι αυτό που σταματά τη ροή του χρόνου(από τα λήμματα «στάσις+ρους»). Όταν
λοιπόν κάποιος περνάει στο «εξωχρονικό» δεν υπόκειται στη φθορά του
Κρόνου/Χρόνου(που τρώει τα παιδιά του)και γίνεται αθάνατος.

Η
Τρίτη και πολύ σημαντική επίσης ερμηνεία είναι πως προέρχεται από τα λήμματα
«Έσω Ταύρος». Στην πραγματική αστρολογία(και όχι στην αστρολογία του ύψους «να
δω πως θα πάω με την σχέση μου»)ο ταύρος είναι η πνευματική όραση, η
πνευματικότητα του ανθρώπου, η ψυχική ρώμη του. έτσι ο «Εσω ταύρος» είναι αυτό
ακριβώς.

 

Ας
γυρίσουμε όμως  τώρα στην ερμηνεία
ολόκληρης της πρότασης.

 

«Ὁ
Λόγος ὁ τοῦ
Cτaυροῦ τοῖς μέν áπολλυμένοις μωρία ἐcτί, τοῖς δε cωζομένοις
ἡμῖν δύναμις τοῦ Θεοῦ ἐ
cτί»

 

Έχοντας
υπ’ όψη την ανάλυση που κάναμε μέχρι τώρα, η φράση αυτή σημαίνει ουσιαστικά πως:

 

«Αυτός
που δεν κατανοεί την Θεία Αγάπη, την πνευματικότητα και δεν προσπάθει να γίνει
ο ίδιος «εξωχρονικός» είναι ανόητος. Αυτός όμως που κατανοεί ολοκληρωτικά και
όχι επιφανειακά όλα τα παραπάνω, αυτός έχει σωθεί.»

 

Για
να κλείσω πρέπει να πω πως σε μερικά κείμενα δε φτάνει η μετάφραση αλλά να
βρούμε τις λέξεις κλειδιά που κρύβουν το μυστήριο όσων λέγονται.

 

Η ΑΓΑΠΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ

This entry was posted in εσωτερισμός-αποκρυφισμός. Bookmark the permalink.