ΘΕΡΜΟΣ – ΘΕΡΟΣ – ΙΕΡΟΣ

ΘΕΡΜΟΣ – ΘΕΡΟΣ – ΙΕΡΟΣ

 

Η
λέξις «Θερμός» σχετίζεται με την λέξη «Θέρος». Μάλιστα, αν αφαιρέσουμε το γράμμα
«μ» από το «Θερμός» έχουμε το «Θέρος». Και πια άλλη εποχή έχει υψηλές θερμοκρασίες
παρά αυτή του «Θέρους»;;;

Όμως το «Θέρος είναι «Ιερό» μιας και όλη «χαρά της πλάσης» γίνεται αυτή
την εποχή. Έτσι, αν αντικαταστήσουμε το «Θ» με το «Ι» Έχουμε την λέξη «Ιερός». Μπορούμε
ίσως να πούμε(με συμβολικό χαρακτήρα φυσικά)πως «Πως ο Θερμός(άνθρωπος) είναι Θέρος
Ιερόν».

This entry was posted in αποσυμβολισμοί. Bookmark the permalink.