Οταν ανανγωρίσουμε το γεγονός…

"Όταν
αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι ο μέσου τύπου
άνθρωπος μόνο την συνείδηση του φυσικού κόσμου
έχει μέχρι τώρα πλήρως αναπτύξει, ότι έχει
περίπου τη συνείδηση του συγκινησιακού πεδίου,
και ότι μόλις τώρα αναπτύσσει τη συνείδηση του
νοητικού πεδίου, είναι φανερό ότι η κατανόηση από
τον άνθρωπο των στοιχείων του σύμπαντος κατ΄
ανάγκη θα είναι υποτυπώδης. Όταν, συνεπώς,
αναγνωρίσουμε το γεγονός, ότι το να έχει κανείς
συνείδηση ενός πεδίου και το να είναι σε θέση να
έχει τον έλεγχο αυτού του πεδίου, είναι δύο
πράγματα διαφορετικά, γίνεται φανερό πόσο απέχει
ακόμη για μας η δυνατότητα του να αντιληφθούμε,
έστω και κατά προσέγγιση, την πορεία γενικά που
ακολουθεί το σχέδιο του Σύμπαντος."

Πήγη:

Aπό το βιβλίο "Μύηση Ανθρωπίνη και ηλιακή"

σελ. 11 ελλ εκδ.


Advertisements
This entry was posted in εσωτερισμός-αποκρυφισμός. Bookmark the permalink.