H METOYΣΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΓΑΠΗ, ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑ

ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Το
παρακάτω κείμενο που θα διαβάστε είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Οι Ακτίνες
και οι μυήσεις, τόμος
V(Ι)». Το
συγκεκριμένο βιβλίο είναι βαθιά εσωτερικό και αν δεν γνωρίζετε εσωτερισμό ίσως
να μην καταλάβετε επαρκώς (ή και  καθόλου)όσα διαβάζετε. Αν λοιπόν νομίζετε πως δεν έχετε
σχέση με τόσο πολύ βαθιές έννοιες του εσωτερισμού καλύτερα να διαβάστε μια άλλη
σελίδα παρά να νιώσετε ότι ξοδέψατε άδικα το χρόνο σας σε κάτι που βρίσκετε
ακατανόητο για εσάς.

 

Μάριος ο Εσωτεριστής.

 

 

«Mία προσεκτική
μελέτη της απαιτούμενης μετουσιώσεως  της
αστρικής και συγκινησιακής ενέργειας σε αγάπη, σε ενέργεια αγάπης.

Αυτό
συνεπάγεται τη μεταρσίωση του προσωπικού αισθήματος σε ομαδική κατανόηση ή
συνείδηση, και όταν εκτελείται επιτυχώς, δημιουργεί με την πάροδο του χρόνου
την δόμηση ενός ανώτερου και λεπτότερου σώματος, του βουδδικού περιβλήματος.
Όταν το περίβλημα αυτό υλοποιήθει, κατ’ αυτό τον τρόπο, σημειώνεται ένα
υψηλότερο στάδιο προόδου, αλλά τα προγενέστερα στάδια είναι δυνατόν να
προσεγγίσθουν με νοημοσύνη από οποιοδήποτε σοβαρό σπουδαστή και δόκιμο.

Για
την μετουσίωση της συγκινήσεως σε αγάπη είναι ανάγκη να κατανοηθούν τα εξής:

 

1.     η κατανόηση ότι όλες οι διαθέσεις, όλες οι εκδηλώσεις
λύπης, πόνου ή ευχάριστης διεγέρσεως, οφείλονται στην συνταύτισή μας με τα
αντικείμενα της επιθυμίας, με την όψη μορφής, και με ότι είναι υλικό.

2.     Η κατανόηση του συγκινησιακού ή αστρικού σώματος και
του ρόλου που διαδραματίζει στην ανάπτυξη 
του σπουδαστού( εννοεί του εσωτεριστή, σημ. δικιά μου).Το σώμα αυτό
πρέπει να αναγνωρισθεί σαν η σκιά της μονάδος(
monad)και να αναζητηθεί μία ενέργεια μεταξύ:

 

Tου Αστρικού Περιβλήματος………………..2ου Πεδίου

Του Μοναδικού(Monadic) Περιβλήματος…..4ου Πεδίου

Του Βουδικού Περιβλήματος………………..6ου Πεδίου

   

3.     Η αντίληψη της δυνάμεως του αστρικού περιβλήματος που
οφείλεται  στην αδιαίρετη φύση του.

4.     Η μελέτη του σκοπού του ηλιακού πλέγματος, και του
ρόλου που παίζει σαν όργανο μεταφοράς ενέργειας από τα τρία μεγάλα κέντρα που
βρίσκονται κάτω από το διάφραγμα προς τα τρία ανώτερα κέντρα. Υπάρχει εδώ μια
πολύ στενή αναλογία προς τον ηλιακό λωτό, το εγωικό σώμα, που καταλαμβάνει το
μεσαίο σημείο της τριπλής Μονάδος(
Monad)και
του τριπλού κατώτερου ανθρώπου. Οι περισσότερον εξελιγμένοι πρέπει να
ακολουθήσουν αυτή τη μέθοδο.

Η ανάπτυξη  της ικανότητος ελέγχου του νου, με τρόπο ώστε ο Διανοητής αρπάζει και κρατεί σταθερά
τις νοητικές διαδικασίες και μαθαίνει να θεωρεί τον νουν σαν ερμηνευτή των
καταστάσεων συνειδήσεως, σαν διαβιβαστή της εγωικής προθέσεως στον φυσικόν
εγκέφαλο και σαν το παράθυρο μέσον του οποίου το Εγώ, ο πραγματικός Άνθρωπος,
βλέπει μεγάλα(για την πλειονότητα)τα άγνωστα πεδία της γνώσεως»

 

(από το βιβλίο «Οι Ακτίνες και οι μυήσεις, τόμος V(I), σελ. 6 ελλ. Εκδ)


Advertisements
This entry was posted in εσωτερισμός-αποκρυφισμός. Bookmark the permalink.