ΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΑΣΟΝΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ

Οι τέσσερις ελάσσονες ακτίνες έχουν τον έλεγχο των τεσσάρων βασιλείων:
α. Η 7η ακτίς ελέγχει το ορυκτό βασίλειο
β. Η 6η ακτίς ελέγχει το φυτικό βασίλειο
γ. Η 5η ακτίς ελέγχει το βασίλειο των ζώων
δ. Η 4η ακτίς ελέγχει το ανθρώπινο βασίλειο
 
Πραγματεία επί του Κοσμικού Πυρός σ. 588 αγγλ. εκδ. 

click to comment

This entry was posted in εσωτερισμός-αποκρυφισμός. Bookmark the permalink.