ένα είδος εξίσωσης

Ένα τραγούδι για κάθε ομορφιά και κάθε ομορφιά για ένα τραγούδι! 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.